Nebytový priestor č. 12 Cesta mládeže 36 v Malackách

Nebytový priestor č. 12 v Malackách o výmere 112,89 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 2903 na ul. Cesta mládeže orient. č. 36   Priestor má plochu 112,89 m2 a skladá sa z 1 miestnosti 47,13 m2 a príslušenstva (zádverie, kancelária, sklad, WC s kúpeľňou) 65,76 m2. Nebytové priestory sú vykurované vlastným plynovým kotlom a je zabezpečená dodávka studenej vody (pomerový vodomer) a elektrickej energie vlastným elektromerom.