Predaj

Vyhlásenie elektronickej aukcie – byt č. 2 v Dojči

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Cena: 15900 EUR
  • Rozloha: 56,91 m2

2-izbový byt č. 2 v celosti o výmere 56,91 m2 na prízemí bytového domu súp. č. 410 nachádzajúceho sa v Dojči vrátane spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 5691/56165-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve domu a pozemku parc. C KN č. 2840/5 o výmere 1662 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, všetky nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Dojč, obec […]