Predaj

Vyhlásenie elektronickej aukcie – pozemok parc. č. 4863/674 v k. ú. Rača

  • Cena: 14200 EUR

SR – Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) so sídlom Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, IČO: 34 000 666, ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu (EA) na odpredaj nasledovného prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemok parc. C KN č. 4863/674 o výmere 293 m2 druh pozemku […]

Vyhlásenie elektronickej aukcie – pozemok parc. č. 4863/671 v k. ú. Rača

  • Cena: 13700 EUR

SR – Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) so sídlom Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, IČO: 34 000 666, ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu (EA) na odpredaj nasledovného prebytočného nehnuteľného majetku štátu: pozemok parc. C KN č. 4863/671 o výmere 284 m2 druh pozemku […]